TK ĐB tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 06-06-2023
Chọn năm
Chọn tháng

Thống kê bảng đặc biệt tháng 6 xổ số Miền Bắc

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2022 31918 51768 89242 60832 05479 11584 87525 28977 08181 08391 29224 17818 89927 52762 79716 90524 68274 87190 66449 71808 81571 50846 97140 49677 36768 46970 62171 13149 38892 58839
2023 95921 71963 00370 04408 00081

Thống kê chạm XSMB tháng 6

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 4 lần 2 lần
1 3 lần 6 lần 2 lần
2 5 lần 4 lần 2 lần
3 2 lần 1 lần 3 lần
4 5 lần 4 lần 5 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 4 lần 2 lần 4 lần
7 8 lần 3 lần 4 lần
8 3 lần 6 lần 5 lần
9 3 lần 4 lần 7 lần

Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
67 - 62 5 ngày 31-05-2023, 27-05-2023, 24-05-2023, 20-05-2023, 18-05-2023
75 - 40 4 ngày 04-06-2023, 03-06-2023, 27-05-2023, 21-05-2023
91 - 56 4 ngày 31-05-2023, 26-05-2023, 25-05-2023, 19-05-2023
41 - 75 4 ngày 04-06-2023, 03-06-2023, 01-06-2023, 21-05-2023
41 - 82 4 ngày 04-06-2023, 03-06-2023, 01-06-2023, 18-05-2023
16 - 62 4 ngày 02-06-2023, 31-05-2023, 24-05-2023, 18-05-2023
40 - 93 4 ngày 04-06-2023, 03-06-2023, 30-05-2023, 21-05-2023
64 - 76 4 ngày 04-06-2023, 27-05-2023, 24-05-2023, 21-05-2023
16 - 63 4 ngày 02-06-2023, 31-05-2023, 26-05-2023, 24-05-2023
64 - 75 4 ngày 04-06-2023, 01-06-2023, 27-05-2023, 21-05-2023

Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
40 - 76 - 64 4 ngày 04-06-2023, 27-05-2023, 24-05-2023, 21-05-2023
67 - 64 - 40 3 ngày 04-06-2023, 27-05-2023, 24-05-2023
76 - 64 - 41 3 ngày 04-06-2023, 24-05-2023, 21-05-2023
67 - 43 - 81 3 ngày 27-05-2023, 25-05-2023, 18-05-2023
19 - 67 - 37 3 ngày 27-05-2023, 25-05-2023, 18-05-2023
96 - 87 - 67 3 ngày 31-05-2023, 25-05-2023, 24-05-2023
76 - 64 - 75 3 ngày 04-06-2023, 27-05-2023, 21-05-2023
76 - 64 - 67 3 ngày 04-06-2023, 27-05-2023, 24-05-2023
27 - 81 - 28 3 ngày 05-06-2023, 01-06-2023, 18-05-2023
93 - 40 - 41 3 ngày 04-06-2023, 03-06-2023, 21-05-2023
deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata